Boken Vårt Hitis

En historik över Hitis kyrkoby i form av personliga iakttagelser, skriven av nuvarande och tidigare ortsbor. Utgiven sommaren 2019 av Hitis kyrkoby byaförening. Beställ nu, till det nedsatta priset 35 €, via e-post info@hitisbyaförening.fi så postar vi den till dig!

Bokkommittén har letts av Johan-Gustav Knuts, och Sam Cygnel har fungerat som bokens redaktör. För designen svarar Jenny Haapimaa på Miss Visuals.

Boken säljs på följande platser:

Hitis: Made in Hitis Shop (Hitis bibliotek & byainfo), Holmströms lanthandel, Backom café

Rosala: Rosala Vikingacentrum, gästhamnen TB-Marin

Kasnäs: Badhotell Kasnäs

Dalsbruk:  Antikvariat Kojan, Stigs foto & kontor

Dragsfjärd: Café Söderlångvik, Söderlångvik Gård

Kimito: Pappersboden, Sagalunds museum

Hangö: Tias bokhandel

Ekenäs: Toppen, Kungsgatan

Här kan du läsa vad Svenska Yle skriver om boken

Kontakta oss på info@hitisbyaforening.fi om du vill beställa den direkt från Hitis kyrkoby byaförening. Vid behov levererar vi per post med ett prispåslag om 5,20 € för portot (inom Finland).

Vi har en bit att gå till ett positivt resultat i bokprojektet, men eventuella inkomster används oavkortade till förmån för Hitis kyrkoby och dess omnejd.

Boken fick ett fint mottagande vid lanseringen i Furutorp den 10.7.2019.

Bokgruppen samlad vid lanseringen.

Från vänster: Jan-Christer Gustafsson, Johan-Gustav Knuts, Brita Granholm, Anita Österberg, Marica Fihlman, Ebba Ljungqvist och Helena Söderman

Lanseringen drog en stor publik till Furutorp

Bokgruppens ordförande Johan-Gustav Knuts (till vänster)  och ordförande för Hitis kyrkoby byaförening Jan-Christer Gustafsson studerar den nya boken.