Aktuellt

Byastigen 2024 utkommit

Hitis-Rosala Byastig – broschyren innehåller mångsidig information om service och öppettider på Hitis och Rosala. I broschyren finns även färjtidtabeller och händelsekalender. Du hittar 2024 broschyren i elektroniskt format här.

Årsmöte

Medlemmarna i Hitis kyrkoby byaförening r.f. inbjudes härmed till årsmöte i Furutorp lördagen den 16 mars 2024 kl 15:00. På agendan stadgeenliga ärenden.

Alla varmt välkomna!

Hitis kyrkoby byaförenings årsmöte  2022

Styrelsen fick delvis ny sammansättning i och med att Benny Paulsson invaldes efter att Christer Gustafsson valt att avgå.  Hanna Vuorio-Wilson fortsätter som ordförande, Peter Fihlman, Måns Henriksson och Jörgen Holmström som styrelsemedlemmar  och Anita Österberg och Per-Erik Fihlman som suppleanter.

Följande dokument berättar kort om föreningens aktiviteter under 2021 samt planerna för detta år.

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsplan för 2022

Namninsamling för bevarande av Hitis sjöbevakningsstation

Gränsbevakningen ser över sin organisation med en plan som kommer att implementeras från år 2024. Enligt denna plan kommer Hitis sjöbevakningsstation i sin nuvarande form att upphöra och personalen stationeras någon annanstans.
Vi undertecknade anser att sjöbevakningsstationens nuvarande funktion och placering är optimal. En förflyttning till annan ort försämrar avsevärt på både ortsbefokningens, de otaliga sommargästernas och båtfolkets trygghet. Vi anser, att både sjöräddningsberedskapen som gränsbevakningen ansvarar för, och stationens omfattande samarbete i uppdrag som övriga myndigheter ansvarar för, blir allvarligt lidande om stationen flyttas till annan ort. Myndighetssammarbetet omfattas bland annat av trygg transport av patienter, räddningsverkets uppdrag och polisiära uppdrag.
Vi understryker att den grundtrygghet som Hitis sjöbevakningsstation och dess nuvarande placering i denna del av skärgården bidrar med är livsviktig för hela området, och bör därmed bibehållas i dess nuvarande och väl fungerande form.

Klicka HÄR och underteckna namninsamlingen nu!Byaföreningen 20 år 6.2.2022

Det konstituerande mötet hölls den 25 oktober 2001, och den 6 februari 2002 infördes Hitis kyrkoby byaförening rf i föreningsregistret.

Jubileet firar vi fredagen den 27 maj 2022 då vi kommer att inviga den nya bryggan i Vikare.

Du kan läsa mera om byaföreningens milstolpar i en av milstolparna, boken Vårt Hitis, som finns till salu i ett flertal butiker på Kimitoön och också kan beställas direkt från föreningen per epost info@hitisbyaforening.fi.

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/HitisByaforening.

Nu är den nya bryggan klar!

Arbetet förlöpte väl utan större överraskningar eller motgångar, men var något mera tidskrävande än planerat. De höga priserna på byggnadsmaterialet för brohuvudet bidrog också till att budgeten överskreds, men tack vare donationerna och ett hyfsat gott tidigare kassaläge borde vi kunna betala bort hela lånet när det ulovade Leader-understödet kommer.

Stort tack till alla som bidragit till projektet på olika sätt, såväl byggare som donatorer.

Ta en titt på bilderna av den fina bryggan i Galleriet.

Bryggprojektet finansieras via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen är sökt via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands NTM-central.

Hitis-Rosala byastigen 2021 har utkommit

Byastigsbroschyren 2021 täcker både Hitis och Rosala, i broschyren finns även händelsekalendern för 2021. Du hittar den i elektroniskt format här:

Svenska

Suomeksi

In English

Kom ihåg att följa byainfon (Hitis bibliotek & byainfo) på Facebook för uppdateringar om aktuella händelser på öarna! Och kom också ihåg att utnyttja byainfon som informationskanal. Hämta din broschyr eller din lapp för anslagstavlan till bibban, så hjälps vi åt att sprida infon!

Årsmöte 15.5.2021 kl 16:00.

Årsmötet hålls på Furutorp med möjlighet att delta på distans. Meddela epostadress till info@hitisbyaforening.fi om du vill delta på distans.

Möteshandlingar:

Insamling till förmån för en ny brygga i Vikare

Byaföreningen planerar uppföra en ny allmän brygga i Vikare där den tidigare förbindelsebåtsbryggan stod.  För att lyckas med detta för byn verkligt viktiga projekt behöver vi hjälp med finansieringen. Vi förbereder en ansökan till Leader-gruppen I Samma Båt, men innan en ansökan kan lämnas in måste den egna andelen om 35% av projektets kostnader vara säkrad. För att samla in den egna andelen har vi startat en insamling.  Du kan läsa mera om planen och insamlingen här.

Polismyndighetens insamlingstillstånd hittar du här.

KERÄYS: yleinen laituri Vikareen – Tietoa suomeksi.

Hitis-Rosala byastigen 2021

Hej du, som har verksamhet på Hitis-Rosala!

Nu är det dags att skicka din information till Byastig-broschyren 2021.

Den kommer att följa samma koncept som fjolårets – för en uppfriskare kan du bläddra i den elektroniskt via länkarna nedan.

Det kostar ingenting att vara med.

Vi är ute efter att åstadkomma ett möjligast heltäckande infopaket om våra öar. För att försäkra dig om att informationen om ditt företag / din verksamhet kommer med, skicka in den på e-post hanna@madeinhitis.fi senast 31.3.2021!

Vi vill veta

  • Namnet på din verksamhet, kontaktuppgifter och eventuella öppettider
  • Evenemang som ska med i händelsekalendern, ända till 31.12.2021

Evenemangs-info färdigt översatt till finska och engelska uppskattas.

Kom ihåg att följa byainfon (Hitis bibliotek & byainfo) på Facebook för uppdateringar om aktuella händelser på öarna! Och kom också ihåg att utnyttja byainfon som informationskanal. Hämta din broschyr eller din lapp för anslagstavlan till bibban, så hjälps vi åt att sprida infon!

Öppet ända till 15.6.2021: Tisdag 10-14, torsdag 13-17

Sommaröppettider 2021: Ti-ons & fre-lö 10-14, to 13-17

Balans 2020

Kimitoöns kommun står inför ekonomiska utmaningar, och det har kommit upp ett förslag i bildningsnämnden om en indragning eller automatisering av biblioteken i Hitis och Västanfjärd. Byaföreningen har 6.6.2020 skickat in en skrivelse till beslutsfattarna i ärendet. Du kan läsa skrivelsen här.

Hitis-Rosala byastigen 2020

Byastigsbroschyren 2020 täcker både Hitis och Rosala, i broschyren finns även händelsekalendern för 2020. Du hittar den i elektroniskt format här:

Svenska

Suomeksi

In English

Hitis kyrkoby byaförenings årsmöte hölls lördagen den 6 juni 2020

Styrelsen fick delvis ny sammansättning i och med att Hanna Vuorio-
Wilson utsågs till ny ordförande efter Christer Gustafsson, som lett föreningen sedan starten 2001. Christer fortsätter som ordinarie styrelsemedlem tillsammans med Peter Fihlman, Måns Henriksson och Jörgen Holmström, medan Anita Österberg och Per-Erik Fihlman verkar som suppleanter.

Följande dokument berättar kort om föreningens aktiviteter under 2019 samt planerna för detta år.

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsplan för 2020

Boken Vårt Hitis

Boken är skriven på talko av nuvarande och tidigare ortsbor. Bokkommittén har letts av Johan-Gustav Knuts, och Sam Cygnel har fungerat som bokens redaktör.

Boken säljs på följande platser:

Hitis: Biblioteket och Byainfon, Holmströms lanthandel, Backom café

Rosala: Vikingacentret, TB Marin

Kasnäs: Kasnäs Hotell och Bad

Dalsbruk:  Antikvariat Kojan, Stigs foto & kontor

Dragsfjärd: Café Söderlångvik

Kimito: Pappersboden, Sagalunds museum

Hangö: Tias bokhandel

Ekenäs: Toppen, Kungsgatan

Du kan läsa om Hitis-boken på Radio Vega Åbolands nätsida

Kontakta oss på info@hitisbyaforening.fi om du vill beställa den direkt från Hitis kyrkoby byaförening. Vid behov levererar vi per post med ett prispåslag om 5,20 € för portot (inom Finland).

Vi har långt till ett positivt resultat i bokprojektet, men om vi någon dag kommer upp på plus används vinsten till förmån för Hitis kyrkoby och dess omnejd.

Boken fick ett fint mottagande vid lanseringen i Furutorp den 10.7.2019.

Bokgruppen samlad vid lanseringen.

Från vänster: Jan-Christer Gustafsson, Johan-Gustav Knuts, Brita Granholm, Anita Österberg, Marica Fihlman, Ebba Ljungqvist och Helena Söderman

Lanseringen drog en stor publik till Furutorp

Bokgruppens ordförande Johan-Gustav Knuts (till vänster)  och ordförande för Hitis kyrkoby byaförening Jan-Christer Gustafsson studerar den nya boken.

Hitis-Rosala byastigen 2019

Byastigsbroschyren 2019 täcker både Hitis och Rosala, i broschyren finns även händelsekalendern för 2019. Du hittar den i elektroniskt format här:

Svenska

Suomeksi

In English

Kom ihåg att följa byainfon (Hitis bibliotek & byainfo) på Facebook för uppdateringar om aktuella händelser på öarna! Och kom också ihåg att utnyttja byainfon som informationskanal. Hämta din broschyr eller din lapp för anslagstavlan till bibban, så hjälps vi åt att sprida infon!

Bryggan i Vikare välkomnar besökare

Den före detta kommunägda flytbryggan i Vikare, som i likhet med ”skärgårdens finaste utedass” numera sköts av byaföreningen, har reparerats på talko. Bryggan är tillgänglig för alla besökare i byn. Dagtid är det gratis att angöra bryggan, men vi hoppas att övernattande båtfarare betalar en frivillig avgift till vårt konto Nordea FI76 1638 3500 0201 12 för att hjälpa oss finansiera det fortsatta underhållet. Bryggan är för tillfället den enda allmänna bryggan i byn, och vi hoppas att den skall betjäna alla besökare väl.

Vattendjupet vi bryggans yttre kant är ca 3 m vid normalt vattenstånd.

Vi vill för tydlighetens skull påpeka att förtöjning sker på egen risk.

              

Den gamla förbindelsebåtsbryggan är borta. Byaföreningen utreder möjligheterna och alternativen för en ny brygga.

Byainfo-verksamheten

Hitis byaförening fick understöd från EU för att utveckla byainfon. Vad betyder detta för dig?

Här är några exempel på tjänster som byainfon erbjuder / kan erbjuda:

Hjälp med byråkrati i samband med olika myndighetsärenden, skatteverket, FPA och dylikt

Tekniskt stöd med uppdatering av smarttelefoner och surfplattor, rådgivning i frågor om molntjänster och övrigt i den digitala djungeln

Informationsspridning av alla de slag, var inte rädd för att ta kontakt i vilket ärende som helst! Nya tjänster som du vill sälja eller tipsa om att du själv behöver, evenemang och sammankomster, vad som helst. De huvudsakliga kanalerna vi utnyttjar är byarnas anslagstavlor samt Facebook, och även byaföreningens webbsida hålls uppdaterad.

En nyhet är att du når servicepunkten per e-post även utanför öppettiderna, på adressen bibliotek.hitis(at)kimitoon.fi dejourerar vi vardagar kl 9-18.

Inte att förglömma en mötespunkt för bybor också på vintern – vårt mysiga samlingsrum med soffa och tidningar står till förfogande alltid när vi har öppet, och vid behov också andra tider. Utrymmet kan bokas för byns möten och sammankomster och kostar ingenting.

Tänk på infopunkten som en förlängning av byaföreningen, som arbetar på frivillig basis och gör allt som står i vår makt för att hålla orten levande, utan att sträva efter egen vinst.

Hur kan du hjälpa till?

Fundera aktivt vad vi kan göra för att förbättra din vardag! Besök biblioteket och byainfon, och kom och diskutera och berätta om dina önskemål. Som alltid är vi tacksamma för alla idéer och positivt engagemang.

Byainfo-projektet finansieras via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen är sökt via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands ELY-central. Även Svenska Kulturfonden har bidragit till projektet.

Byahandlingsplan /Kylätoimintasuunnitelma

Arbetet med uppgörandet av en byahandlingsplan har nått den första milstolpen i början av 2018. Resultatet hittar du här: Hitis byahandlingsplan januari 2018.

Stort tack till alla som besvarade enkäten och bidrog med sina idéer och tankar. Planen fokuserar på konkreta mål vi hoppas kunna förverkliga på relativt kort sikt med egna krafter och genom gott samarbete. Alla som är intresserade att bidra på något sätt är varmt välkomna med. Vi hoppas den goda och konstruktiva diskussionen fortsätter. Nya idéer är alltid välkomna.

Kylätoimintasuunnitelman ensimmäinen versio on valmistunut (toistaiseksi olemassa vain ruotsiksi – linkki yllä). Iso kiitos kaikille jotka osallistuivat kyselyyn. Toivomme aktiivista ja vilkasta yhteistyötä näiden ja mahdollisesti uusienkin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Här hittar du enkäten:   Hitis byahandlingsplan 

Tästä pääset kyselyyn:  Hiiitisten kylätoimintasuunnitelma

SVAREN I STAPELFORM / VASTAUKSET KAAVIOINA (ruotsiksi)

SAMMANDRAG AV VERBALA SVAR

TEKSTIVASTAUSTEN YHTEENVETO

Verksamhetsplan för 2017

Hitis kyrkoby byaförening årsmöte 18.3.2017_protokoll

Läs också medlemsbrevet med information om medlemsavgifter och sommarens koprojektet.

En ny informationstavla har satts upp vid kapellplatsen.

Kommundirektörens besök i Hitis

Du kan ta del av dikussionerna genom att följa länken nedan

Kommundirektörens besök 9.6.2016

Inspektering av nya brandstationen

Inspektering av nya brandstationen

Träff med byborna i Backom café

Träff med byborna i Backom café

WP_20160609_009

Anmärkning mot vägplan

(Anmärkning mot planen att riva Vikare-bryggan, 14.7.2014)

Suomenkielinen versio: Huomautus koskien tiesuunnitelmaa

Skrivelse till NTM-centralen angående bryggan i

Vikare.

18.10.2013

Hitis byaför skrivelse 18.10.13

Hitis byaför. kirjelmä 18.10.13

Kor

Hitis Byaförening på Facebook

Hitis Byaförening r.f | Promote your Page too