Hem

 

Medlemmarna i

Hitis kyrkoby byaförening r.f.

inbjudes härmed till  

årsmöte i Furutorp

lördagen den 16 mars 2024 kl 15:00

På agendan stadgeenliga ärenden.

Alla varmt välkomna!

Styrelsen

Hitis Kyrkoby Byaförening r.f.

Byaföreningens syfte är att bevaka och driva ortens intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, vårda traditionerna samt främja alla slag av välstånd i byn. Föreningen förverkligar sina avsikter genom att ordna talkoarbeten, ge utlåtanden och göra anhållanden till myndigheter i olika ärenden, arrangera informations- och utbildningstillfällen och genom andra motsvarande medel verka för bybornas bästa. Envar ortsbo och fritidsboende, som omfattar föreningens syfte och stadgar, kan ansöka om ordinarie medlemskap. Som understödande medlemmar kan antas övriga personer, rättsliga organisationer och samfund som önskar stödja föreningens syfte och verksamhet. Byaföreningen har idag ca 100 medlemmar.

Byaföreningen upprätthåller en infopunkt i samband med biblioteket, dit du kan gå och få svar på frågor och hjälp med allehanda ärenden, den finns till för både bybor och besökare. Öppettiderna är tisdag kl 10-14 samt torsdag kl 13-17. Förlängda sommaröppettider gäller 15.6-15.8: Tisdag-onsdag kl 10-14, torsdag 13-17 samt fredag-lördag 10-14. Byainfon nås per e-post på adressen bibliotek.hitis(at)kimitoon.fi.

Byainfo-projektet finansierades vintern 2018-2019 via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen söktes via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligades inom området för Egentliga Finlands ELY-central. Även Svenska Kulturfonden gav ett bidrag till projektet.

Våren 2020 har finansiering beviljats av Kimitoöns kommun via ett byalagsstöd, samt av Föreningen Konstsamfundet r.f.

Våren 2021 har finansiering beviljats av Kimitoöns kommun via ett byalagsstöd, som höjde sitt bidrag från fjolårets 2500 € till 3500 €, av Svenska Folkskolans Vänner, samt av Föreningen Konstsamfundet r.f., som beviljat ett flerårigt bidrag om 2000 € / år under en period på tre år.

Våren 2022 har finansiering beviljats av Kimitoöns kommun via ett byalagsstöd, och Föreningen Konstsamfundets treåriga bidrag om 2000 € / år är nu på årgång två.

Varmt tack till alla som stött och stöder projektet!

Styrelse

Föreningens styrelse består av följande:

  • Hanna Vuorio-Wilson, ordförande
  • Peter Fihlman, vice ordförande
  • Måns Henriksson
  • Jörgen Holmström, kassör
  • Benny Paulsson, sekreterare
  • Cornelia Roos, suppleant
  • Per-Erik Fihlman, suppleant

Vill du bli medlem?

För att ansöka om att bli medlem kan du fylla i ansökan eller skicka e-post åt oss.