Projekt

Ny brygga i Vikare

Byaföreningen planerar uppföra en ny allmän brygga i Vikare där den tidigare förbindelsebåtsbryggan stod.  För att lyckas med detta för byn verkligt viktiga projekt behöver vi hjälp med finansieringen. Vi förbereder en ansökan till Leader-gruppen I Samma Båt, men innan en ansökan kan lämnas in måste den egna andelen om 35% av projektets kostnader vara säkrad. För att samla in den egna andelen har vi startat en insamling.  Du kan läsa mera om planen och insamlingen här.

Polismyndighetens insamlingstillstånd hittar du här.

Byainfo-verksamheten

Hitis byainfo fungerar i samband med biblioteket och finns på adressen Stormnäsvägen 28, Hitis.

Öppettider

Tisdag 10-14, torsdag 13-17

Sommaröppettider 15.6-15.8.2021

Tisdag & onsdag 10-14

Torsdag 13-17

Fredag & lördag 10-14

Servicepunkten bibliotek & byainfo erbjuder

  • Bibliotek och kommunens servicerådgivning
  • Hantverksbod med lokala produkter
  • Turistinfo och kajakuthyrning
  • Läsesal / mötesutrymme
  • Konstutställning
  • Gratis Wifi

Du kan bl.a få hjälp med byråkrati i samband med olika myndighetsärenden, skatteverket, FPA och dylikt

Tekniskt stöd med uppdatering av smarttelefoner och surfplattor, rådgivning i frågor om molntjänster och övrigt i den digitala djungeln

Utgivning av Hitis-Rosala byastigen, en broschyr med information om tjänster och aktiviteter på öarna året om. Klicka på bilden för att ”bläddra”  elektroniskt i årets 2020 exemplar.

Vi jobbar med informationsspridning av alla de slag, var inte rädd för att ta kontakt i vilket ärende som helst! Nya tjänster som du vill sälja eller tipsa om att du själv behöver, evenemang och sammankomster, vad som helst. De huvudsakliga kanalerna vi utnyttjar är byarnas anslagstavlor samt Facebook, och även byaföreningens webbsida hålls uppdaterad.

Hitis bibliotek & byainfo på Facebook

Hitis byaförening på Facebook

Bibliotekets webbsida

På sommaren fungerar vi som byns turistinfo, men inte att förglömma att det är en mötespunkt för bybor också på vintern – vårt mysiga samlingsrum med soffa och tidningar står till förfogande alltid när vi har öppet, och vid behov också andra tider. Utrymmet kan bokas för möten och sammankomster och kostar ingenting inom ramen av öppettiderna.

Tänk på infopunkten som en förlängning av byaföreningen, som arbetar på frivillig basis och gör allt som står i vår makt för att hålla orten levande, utan att sträva efter egen vinst.

Hur kan du som bybo hjälpa till?

Fundera aktivt vad vi kan göra för att förbättra din vardag! Besök biblioteket och byainfon, och kom och diskutera och berätta om dina önskemål. Som alltid är vi tacksamma för alla idéer och positivt engagemang.

Bakgrund och samarbetspartners

Byainfo-projektet kom till under vintern 2017-2018 och genomfördes första gången sommaren 2018. Det finansierades under vinterhalvåret 2018-2019 via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen söktes via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligades inom området för Egentliga Finlands ELY-central.

Även Svenska Kulturfonden bidrog till genomförandet av projektet.

Sommaren 2019 byggdes tjänsten ihop genom att koordinera olika avdelningar inom Kimitoöns kommun, då en del av öppettiderna finansierades av utvecklingsavdelningen (turismen) och bildningsavdelningen (biblioteket) utökade sina vanliga timmar en aning.

För verksamheten sommaren 2020 har vi fått stöd av Föreningen Konstsamfundet r.f. och Kimitoöns kommun i form av ett byalagsstöd. Vi använder bidragen till att anlita en sommaranställd på byainfon samt producera Hitis-Rosala Byastigen 2020, en kompakt informationsbroschyr som täcker alla tjänster och aktiviteter på Hitis-Rosala året om.

Hantverksboden drivs av ett lokalt företag som heter Made in Hitis, som strävar till att bygga en plattform för lokala hantverkare att få ut sina verk. Made in Hitis handhar också kajakuthyrningen i samarbete med Hitis Roddklubb r.f, som äger kajakerna.

Läs mer om Made in Hitis

Roddklubbens Facebook-sida och blogg.

Vid intresse kan byainfo-projektets inverkan på bibliotekets besökarantalsstatistik beskådas här.

Mer information om byainfo-projektet fås av ordförande Hanna Vuorio-Wilson, tel. 050-5454645.

Boken om Hitis

En historik över Hitis kyrkoby gavs ut av föreningen sommaren 2019. Läs mer om boken här.

Bevarandet av byängarna

För att bevara byns ängar används de sommartid som betesmark för nötkreatur. Denna verksamhet inleddes som ett Leader-projekt år 2002 och sedan dess har djur betat på ängarna varje år med undantag av 2016. Djuren ägs av deras uppfödare medan de vistas i hagen under sommaren. Mot slutet av året säljs köttet till självkostnadspris till intresserade föreningsmedlemmar. Skötsel och underhåll av hagens stängsel m.m. sköts med talkokrafter. Hitis frivilliga brandkår brukar sköta brännandet av gräset i hagen på våren.