Projekt

Bevarandet av byängarna

För att bevara byns ängar används de sommartid som betesmark för nötkreatur. Denna verksamhet inleddes som ett Leader-projekt år 2002 och sedan dess har djur betat på ängarna varje år med undantag av 2016. Djuren ägs av deras uppfödare medan de vistas i hagen under sommaren. Mot slutet av året säljs köttet till självkostnadspris till intresserade föreningsmedlemmar. Skötsel och underhåll av hagens stängsel m.m. sköts med talkokrafter. Hitis frivilliga brandkår brukar sköta brännandet av gräset i hagen på våren.