Aktuellt

Händelsekalender 2018

Tapahtumakalenteri 2018

Activity Calendar 2018

 

 

Byahandlingsplan /Kylätoimintasuunnitelma

Arbetet med uppgörandet av en byahandlingsplan har nått den första milstolpen i början av 2018. Resultatet hittar du här: Hitis byahandlingsplan januari 2018.

Stort tack till alla som besvarade enkäten och bidrog med sina idéer och tankar. Planen fokuserar på konkreta mål vi hoppas kunna förverkliga på relativt kort sikt med egna krafter och genom gott samarbete. Alla som är intresserade att bidra på något sätt är varmt välkomna med. Vi hoppas den goda och konstruktiva diskussionen fortsätter. Nya idéer är alltid välkomna.

Kylätoimintasuunnitelman ensimmäinen versio on valmistunut (toistaiseksi olemassa vain ruotsiksi – linkki yllä). Iso kiitos kaikille jotka osallistuivat kyselyyn. Toivomme aktiivista ja vilkasta yhteistyötä näiden ja mahdollisesti uusienkin tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Här hittar du enkäten:   Hitis byahandlingsplan 

Tästä pääset kyselyyn:  Hiiitisten kylätoimintasuunnitelma

SVAREN I STAPELFORM / VASTAUKSET KAAVIOINA (ruotsiksi)

SAMMANDRAG AV VERBALA SVAR

TEKSTIVASTAUSTEN YHTEENVETO

 

 

 

Verksamhetsplan för 2017

Hitis kyrkoby byaförening årsmöte 18.3.2017_protokoll

Läs också medlemsbrevet med information om medlemsavgifter och sommarens koprojektet.

 

En ny informationstavla har satts upp vid kapellplatsen.

 

 

 

Kommundirektörens besök i Hitis

Du kan ta del av dikussionerna genom att följa länken nedan

Kommundirektörens besök 9.6.2016

Inspektering av nya brandstationen

Inspektering av nya brandstationen

Träff med byborna i Backom café

Träff med byborna i Backom café

WP_20160609_009

 

 

Anmärkning mot vägplan

(Anmärkning mot planen att riva Vikare-bryggan, 14.7.2014)

Suomenkielinen versio: Huomautus koskien tiesuunnitelmaa

 

 

Skrivelse till NTM-centralen angående bryggan i

Vikare.

18.10.2013

Hitis byaför skrivelse 18.10.13

Hitis byaför. kirjelmä 18.10.13

Kor

Hitis Byaförening på Facebook

Hitis Byaförening r.f | Promote your Page too