Aktuellt

Förhandsbeställning av Hitis-boken

Hitis-boken (arbetsnamn) beräknas utkomma i slutet av juli detta år. Texterna är i stort sett klara, men en del betydande insatser skall ännu utföras av utomstående experter såsom språkgranskning, bildbehandling, ombrytning och givetvis tryckning. För att underlätta finansieringen av de externa arbetsinsatserna erbjuds nu förhandsbeställningar till följande specialvillkor:

  1. Förhandsbeställning Standard: pris 42€/ex (vårt normalpris 47€)
  2. Förhandsbeställning Premium: pris 200€/ex. Beställningen inkluderar en donation. Lista med donatorernas namn bifogas boken.

Beställningen görs genom inbetalning av det aktuella priset senast den 31 maj 2019 till konto: Hitis kyrkoby byaförening Nordea FI76 1638 3500 0201 12.

OBS! Vänligen uppge vald produkt, antal exemplar och ditt namn i infofältet vid inbetalning.

Förhandsbeställda böcker kan avhämtas vid våra direktförsäljningsevenemang under sommaren mot uppvisande av kvitto över utförd inbetalning. Plats och tidpunkt för dessa evenemang meddelas under sensommaren på denna nätsida, i Facebook, på anslagstavlorna på Hitis samt per epost till de som meddelat sin adress genom att sända ett meddelande om sin beställning till info@hitisbyaforeningen.fi. Premium-beställningar kan också vid behov levereras per post. Inom Finland tillkommer ingen extra avgift.

 

Hitis-Rosala byastigen 2019

Du, som bedriver verksamhet på Hitis-Rosala: Byastigsbroschyren 2019 kommer att täcka både Hitis och Rosala, och nu är det dags att skicka in din information. Det kostar ingenting att vara med. Vi är ute efter att åstadkomma ett möjligast heltäckande infopaket om våra öar, så för att försäkra dig om att informationen om ditt företag / din verksamhet kommer med, skicka in den till byainfon på e-post bibliotek.hitis@kimitoon.fi senast den 30.3! Även meddelande via Facebook Messenger eller WhatsApp går bra, tel. 050-5454645 / Hanna

Vi vill veta

  • Namnet på din verksamhet, kontaktuppgifter och eventuella öppettider
  • Evenemang som ska med i händelsekalendern

Kom ihåg att följa byainfon (Hitis bibliotek & byainfo) på Facebook för uppdateringar om aktuella händelser på öarna! Och kom också ihåg att utnyttja byainfon som informationskanal. Hämta din broschyr eller din lapp för anslagstavlan till bibban, så hjälps vi åt att sprida infon!

Förbindelsebåtsbryggorna

Trafikverket har godkänt vägplanen som innebär att förbindelsebåtsbryggorna i Hitis (Vikare) och Rosala upphör som officiell landsväg.

NTM centralens meddelande om vägplanens godkännande.

Vikare-bryggans slutliga öde är ännu öppet. Byaföreningen utreder alternativen.

 

Händelsekalender 2018

Tapahtumakalenteri 2018

Activity Calendar 2018

Byainfo-verksamheten

Hitis byaförening fick understöd från EU för att utveckla byainfon. Vad betyder detta för dig?

Här är några exempel på tjänster som byainfon erbjuder / kan erbjuda:

Hjälp med byråkrati i samband med olika myndighetsärenden, skatteverket, FPA och dylikt

Tekniskt stöd med uppdatering av smarttelefoner och surfplattor, rådgivning i frågor om molntjänster och övrigt i den digitala djungeln

Informationsspridning av alla de slag, var inte rädd för att ta kontakt i vilket ärende som helst! Nya tjänster som du vill sälja eller tipsa om att du själv behöver, evenemang och sammankomster, vad som helst. De huvudsakliga kanalerna vi utnyttjar är byarnas anslagstavlor samt Facebook, och även byaföreningens webbsida hålls uppdaterad.

En nyhet är att du når servicepunkten per e-post även utanför öppettiderna, på adressen bibliotek.hitis(at)kimitoon.fi dejourerar vi vardagar kl 9-18.

Inte att förglömma en mötespunkt för bybor också på vintern – vårt mysiga samlingsrum med soffa och tidningar står till förfogande alltid när vi har öppet, och vid behov också andra tider. Utrymmet kan bokas för byns möten och sammankomster och kostar ingenting.

Tänk på infopunkten som en förlängning av byaföreningen, som arbetar på frivillig basis och gör allt som står i vår makt för att hålla orten levande, utan att sträva efter egen vinst.

Hur kan du hjälpa till?

Fundera aktivt vad vi kan göra för att förbättra din vardag! Besök biblioteket och byainfon, och kom och diskutera och berätta om dina önskemål. Som alltid är vi tacksamma för alla idéer och positivt engagemang.

Byainfo-projektet finansieras via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen är sökt via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands ELY-central. Även Svenska Kulturfonden har bidragit till projektet.

Byahandlingsplan /Kylätoimintasuunnitelma

Arbetet med uppgörandet av en byahandlingsplan har nått den första milstolpen i början av 2018. Resultatet hittar du här: Hitis byahandlingsplan januari 2018.

Stort tack till alla som besvarade enkäten och bidrog med sina idéer och tankar. Planen fokuserar på konkreta mål vi hoppas kunna förverkliga på relativt kort sikt med egna krafter och genom gott samarbete. Alla som är intresserade att bidra på något sätt är varmt välkomna med. Vi hoppas den goda och konstruktiva diskussionen fortsätter. Nya idéer är alltid välkomna.

Kylätoimintasuunnitelman ensimmäinen versio on valmistunut (toistaiseksi olemassa vain ruotsiksi – linkki yllä). Iso kiitos kaikille jotka osallistuivat kyselyyn. Toivomme aktiivista ja vilkasta yhteistyötä näiden ja mahdollisesti uusienkin tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Här hittar du enkäten:   Hitis byahandlingsplan 

Tästä pääset kyselyyn:  Hiiitisten kylätoimintasuunnitelma

SVAREN I STAPELFORM / VASTAUKSET KAAVIOINA (ruotsiksi)

SAMMANDRAG AV VERBALA SVAR

TEKSTIVASTAUSTEN YHTEENVETO

 

 

 

Verksamhetsplan för 2017

Hitis kyrkoby byaförening årsmöte 18.3.2017_protokoll

Läs också medlemsbrevet med information om medlemsavgifter och sommarens koprojektet.

 

En ny informationstavla har satts upp vid kapellplatsen.

 

 

 

Kommundirektörens besök i Hitis

Du kan ta del av dikussionerna genom att följa länken nedan

Kommundirektörens besök 9.6.2016

Inspektering av nya brandstationen

Inspektering av nya brandstationen

Träff med byborna i Backom café

Träff med byborna i Backom café

WP_20160609_009

 

 

Anmärkning mot vägplan

(Anmärkning mot planen att riva Vikare-bryggan, 14.7.2014)

Suomenkielinen versio: Huomautus koskien tiesuunnitelmaa

 

 

Skrivelse till NTM-centralen angående bryggan i

Vikare.

18.10.2013

Hitis byaför skrivelse 18.10.13

Hitis byaför. kirjelmä 18.10.13

Kor

Hitis Byaförening på Facebook

Hitis Byaförening r.f | Promote your Page too