Hem

Hitis Kyrkoby Byaförening r.f.

Byaföreningens syfte är att bevaka och driva ortens intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, vårda traditionerna samt främja alla slag av välstånd i byn. Föreningen förverkligar sina avsikter genom att ordna talkoarbeten, ge utlåtanden och göra anhållanden till myndigheter i olika ärenden, arrangera informations- och utbildningstillfällen och genom andra motsvarande medel verka för bybornas bästa. Envar ortsbo och fritidsboende, som omfattar föreningens syfte och stadgar, kan ansöka om ordinarie medlemskap. Som understödande medlemmar kan antas övriga personer, rättsliga organisationer och samfund som önskar stödja föreningens syfte och verksamhet. Byaföreningen har idag ca 100 medlemmar.

Byaföreningen upprätthåller en infopunkt i samband med biblioteket, dit du kan gå och få svar på frågor och hjälp med allehanda ärenden, den finns till för både bybor och besökare. Infopunkten står till din tjänst med hjälp av Leader-finansiering. Ända till 31.5.2019 är öppettiderna tisdag och onsdag kl 11-15 samt torsdagar kl 16-19. Dessutom når du byainfons helpdesk på adressen bibliotek.hitis(at)kimitoon.fi alla vardagar kl 9-18.

Byainfo-projektet finansieras via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen är sökt via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands ELY-central. Även Svenska Kulturfonden har gett ett bidrag till projektet.

Styrelse

Föreningens styrelse för 2018 består av följande:

  • Jan-Christer Gustafsson, ordförande
  • Peter Fihlman, vice ordförande
  • Anita Österberg
  • Måns Henriksson
  • Jörgen Holmström, sekreterare och kassör
  • Hanna Vuorio-Wilson, suppleant
  • Per-Erik Fihlman, suppleant

Vill du bli medlem?

För att ansöka om att bli medlem kan du fylla i ansökan eller skicka e-post åt oss.